Sprzątanie powierzchni handlowej maszyną czyszczącą - Łomianki Łomianki

Data publikacji: 27/10/2022
 • Lokalizacja: Łomianki, mazowieckie, Polska

Firma sprzątająca Amlux zatrudni pracownika do sprzątania powierzchni handlowej.

Lokalizacja: Łomianki, ul. Brukowa.

Oferujemy:
-pracę zmianową 6-7 razy w tygodniu w godz. 14:00-22:00 lub 22:00-6:00/23:00-7:00 (zgodnie z grafikiem),
-wynagrodzenie w oparciu o umowę zlecenie: 19,70 zł/h brutto,
-pracę stałą.

Zakres obowiązków:
-maszynowe sprzątanie powierzchni handlowej.

Oczekiwania:
-doświadczenie w prowadzeniu maszyny jeżdżącej,
-brak przeciwwskazań do pracy fizycznej,
-dyspozycyjność,
-chęci do pracy oraz możliwość dłuższej współpracy.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Działem Rekrutacji pod nr tel. 604-126-388 lub 22 336-65-65.

Jesteśmy zakładem pracy chronionej- chętnie zatrudniamy osoby niepełnosprawne- realizujemy wszystkie świadczenia należne osobom z orzeczeniem.

W aplikacji proszę o zamieszczenie poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez AMLUX Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 77 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce AMLUX Sp. z o. o.,
a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści: Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że: 1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest AMLUX Sp. z o. o. , ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa, 2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: AMLUX Sp. z o. o. ,, ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa, 3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników AMLUX Sp. z o. o. , na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii; 5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy 6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez AMLUX Sp. z o. o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. 8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.

Powiązane Ogłoszenia

 • Sprzątanie terenu zewnętrznego - Siedlce
  Sprzątanie Siedlce (mazowieckie) 27/10/2022

  Firma sprzątająca Amlux zatrudni pracownika do sprzątania terenu zewnętrznego. Lokalizacja: Siedlce, ul. Piłsudskiego. Mamy do zaoferowania: -pracę od poniedziałku do piątku na cał...

 • Sprzątanie powierzchni handlowej - Janki
  Sprzątanie Janki (mazowieckie) 27/10/2022

  Firma sprzątająca Amlux zatrudni pracowników do sprzątania powierzchni biurowej. Lokalizacja: Janki ul. Mszczonowska. Mamy do zaoferowania: -pracę od poniedziałku do soboty w godz....

 • Sprzątanie terenu zewnętrznego - Pruszków
  Sprzątanie Pruszków (mazowieckie) 27/10/2022

  Firma sprzątająca Amlux zatrudni pracowników do sprzątania terenu zewnętrznego. Lokalizacja: Pruszków, ul. 3 Maja. Mamy do zaoferowania: -pracę od poniedziałku do piątku w godz. 7....